"האמנות היא שקר
המוביל אותנו אל האמת"

האומנות שלי

חבלים וקשרים

קופסאות אור

רשתות דייג מנמל יפו

ציורים

שנדליר