הגיגים ומחשבות

בלוג

הגיגים על העבודות:

2.4.17

בחיים אתה לא מבין מיד מה אתה רואה. ואם נדמה לך שאתה מבין, תראה ותבין שהאובייקט מולך בנוי מרבדים ושכבות. על מנת להבין יותר צריך להעמיק בהתבוננות ואז לחקור. את העבודות ניתן לראות ממרחקים שונים. בכל אחת רואים משהו אחר, חלק מסויים מובלט מול החלק שמטשטש. הסתכלות בזויות שונות תבליט שוב, כיון הסתכלות שונה. .האילוזיה של חיינו… של מורכבות מול פשטות, עומק מול שטחיות, רבדים הסטוריים מול הווה נוכח. הסתרה מול גלוי, אמת מול אמת ורטואלית