Jaffa Port Nets

Jaffa Port Nets

אריאלה ורטהיימר מצלמת ומציירת על גבי בדים גדולים נושאים הלקוחים מעולם הדייג והנמל. רשתות הדייגים הופכות אצלה למרקם קווים מפוטלים שמזכיר רישום קווי אקספרסיבי על גבול המופשט. במבט רחוק ניתן לראות בעבודות אזכורים לאקשן פיינטינג של גקסון פולוק, קווים ונקודות שמתפרסים לכל שטח הבד כשפה ושם אריאלה מוסיפה כתמי צבע בולטים שמדגישים את התנועה והצבע שבצילום המוגדל.

החבלים והקשרים שבצילומים המעובדים של אריאלה מעסיקים אותה גם בפן הקונספטואלי: החבל כסימן לחבל הטבור או לחליפין חבל תלייה ההקשרים של החבלים הגסים מקבלים משמעות סימבולית לקשרים האנושיים בין גבר לאישה או קשרים אחרים. החבלים בצילומים המעובדים מקרינים עוצמה, קשה מאוד לנתק אותם אבל יש בהם גם יופי אחדות ותקווה. גודל הממדים של העבודות מקנה להם נוכחות ומוציא את הנושאים המצולמים מהקשרם המוכר והיומיומי. לרגע מאבדים קשר עם המציאות ונשאבים לעולם מטאפיזי רוחני.